Kumpulan Resep Terlengkap
Kumpulan Resep Terbaru
Resep Makanan
Tips Rambut
Gambar Model Rambut
Gaya Rambut Terkini
Desain Rumah
Rumah Minimalis
Desain Interior
Home Design
Design Interior
Home Decor
Media Kocak
Media Anak Muda
Media Suka Suka
Trend Fashion
Fashion ideas
style ideas
Trend Hairstyle
Hairstyle Ideas
Tips Hairstyle

Kino tarixinin 20 ayrılmaz cütlüyü

1.Batman və Robin

545a3a0beb7455184d268fdf2.Fight Club-Tyler Durden və Jack  545a3a91350a89e47be46d5e3. Lloyd Christmas və Harry Dunne 545a3aca350a89e47be46d6d 4. X-Files-Fox Mulder və Dana Scully 545a3ae8bc41e87b1b4471c55. Dawn of the Dead- Shaun və Ed  545a3bcb25bdfc2c7fe62878 6. The Sting – Henry Gondorff və Johnny Hooker 545a3cc0bc41e87b1b44722e 7.Asterix və Oburix 545a3d0c4e97dfc150abbd388. Bonnie və Clyde- Clyde Barrow və Bonnie Parker  545a36d8350a89e47be46cb7 9. Jerry Lewis və Dean Martin545a354a93d94da3179f5f5a 10. Lethal Weapon- Martin Riggs və Roger Murtaugh 545a3816ff247c63191ae7ae 11.Clerks- Jay və Silent Bob545a35011f10d3d171c2e0b7 12.Terence Hill və Bud Spencer545a36944e2374be4dc98f99 13. Metin Akpınar və Zeki Alasya545a37319b80a78a1892358a14. Michael Bay- Macrus Burnett və Mike Lowrey 545a39399b80a78a18923615 15. Tango, Cash -Raymond Tango  və Gabriel Cash 545a362093d94da3179f5f91 16. Pulp Fiction- Vincent Vega və Jules Winnfield 545d3ac0e067e65165072935 17. Rush Hour- Lee və Carter545d3b9d31f45a2265c7d0a218. Sherlock Holmes- Sherlock Holmes və Dr.John Watson  545d3cd365b7078a7f71b94c 19. Boondock Saints- Murphy McManus və Connor McManus545d39fa7605ec2b28a0e41120. Men İn Black- Kay və Jay  545e2cfcfb40bfbe15277841

%d bloggers like this: