Kumpulan Resep Terlengkap
Kumpulan Resep Terbaru
Resep Makanan
Tips Rambut
Gambar Model Rambut
Gaya Rambut Terkini
Desain Rumah
Rumah Minimalis
Desain Interior
Home Design
Design Interior
Home Decor
Media Kocak
Media Anak Muda
Media Suka Suka
Trend Fashion
Fashion ideas
style ideas
Trend Hairstyle
Hairstyle Ideas
Tips Hairstyle

Azərbaycan Vətəndaşları ilə İKT və e-ticarətdən istifadə barədə sorğu

Hörtmətli bəy/ xanım,

Azərbaycan vətəndaşlarının İKT-ı və e-ticarətdən istifadəsi üzrə olan bu sorğu “Azərbaycanın elektronlaşdırılması: e-kommersiya, e-ticarət və e-hökumətin inkişaf strategiyaları” adlı tədqiqat layihəsinin bir hissəsi kimi həyata keçirilir. Sorğu istifadəçilərin internet şəbəkəsinə və digər informasiya texnologiyaları (İT) ilə əlaqəli olan sahələrə çıxışların təkmilləşdirilməsi ilə bağlı hansı tədbirlərin görülməsininin zəruri olduğunu açıqlayır. Məqsədə nail olmaq üçün, bu sorğu İnformasiya Cəmiyyətinin dinamikasının milli səviyyədə ölçülməsiylə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin və  Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi altında həyata keçirilir.

Sorğu ideal şəkildə cins, yaş, etnik qrup, sosial sinif, din və yaşadığı ərazidən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının fərdləri arasında keçirilməlidir.

Qeyd etmək istəyirik ki, toplanmış məlumatlar daxili olaraq yalnız statistik məqsədlər üçün istifadə olunacaq və hər hansı bir şərt altında üçüncü tərəflərə  açıqlanmayacaqdır.

Sorğuda İştirak et