Kumpulan Resep Terlengkap
Kumpulan Resep Terbaru
Resep Makanan
Tips Rambut
Gambar Model Rambut
Gaya Rambut Terkini
Desain Rumah
Rumah Minimalis
Desain Interior
Home Design
Design Interior
Home Decor
Media Kocak
Media Anak Muda
Media Suka Suka
Trend Fashion
Fashion ideas
style ideas
Trend Hairstyle
Hairstyle Ideas
Tips Hairstyle

64 ölkənin bayrağında olan dini simvollar

Pew Araşdırma Mərkəzi, 196 ölkənin bayraqlarını analiz etdi və üçdə birinin dini simvollara aid olduğu bəlli oldu. Bayraqların 48%-i Xristian,  33%-i isə İslam dininə mənsubdur.

1.Aparılan tədqiqatlara görə Xristian simvollarının olduğu 32 bayraq Avropa, Asiya, Amerika və s. ölkələrinə aiddir. 

547852a02ce449680cf1dcd7

 

2. Pew’ə görə İslam simvollar Şimali Afrika və Orta Şərqdən 21 ölkənin bayraqlarında mövcuddur.

5478591c77f1267f2e15d576

 

3. Dini olmayan bir ay ulduz hekayəsi də Sinqapur bayrağındadır. Ulduzdun 5 küncü ölkənin idealarını, yəni sülh, inkişaf, ədalət və bərabərliyi əks etdirir.

54785c046eff4e3d0efe0422

 

4. Buddist və Hindu inancını simvollaşdıran bayraqlar.54785c83e18f03d95f4ea688

5. Digər inanclar.54785e594faf70830f381ee3